ประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ประเภทกีฬา E-sport

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1. เวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) มีวาระพิจารณา ดังนี้
1) การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
2) การขนส่งนักกีฬาภายในจังหวัด
3) ที่พักของนักกีฬา
4) การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอาชญากรรม และการจราจร
โดยมี ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการนำ้จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
2. เวลา 11.30 น. ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ประเภทกีฬา E-sport ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชมการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล ณ ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2