ประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และตรวจเยี่ยม ชม เชียร์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทเซปักตะกร้อ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1. เวลา 08.00 น. ร่วมการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
โดยมี รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายความเป็นเลิศฯ ผอ.ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ผอ.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าคณะนักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารพัชรกิติยาภา ตึก 7 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2. เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทเซปักตะกร้อในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
โดยมี ผู้แทนสมาคมเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย ผู้แทนชมรมเซปักตะกร้อจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชมการแข่งขัน ณ อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2