ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รับทราบแนวทางปฏิบัติ และร่วมพิจารณาปัญหา อุปสรรคจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2