ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ในประเด็นการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 พื้นที่ชายแดน ช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ในประเด็นการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 พื้นที่ชายแดน ช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางสาวพรนภา ชาชุมพร ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ดำเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2