พิธีเปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤต

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤต ตำบลมั่นคง โดยดำเนินการในรูปแบบเขินโมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ ชุมชน/โดยใช้ยุทธศาสตร์ตำบลในการแก้ไขปัญหา การฝึกอบรมรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ตำบลกู่ จำนวน 80 คน ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอปรางค์กู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ผู้แทนผกก.สภ. ปรางค์กู่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าผู้ประสานงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด คณะวิทยากรและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนพอกวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2