ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ประเภทกีฬามวยปลํ้าและกีฬา E-sport ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ประเภทกีฬามวยปลํ้าและกีฬา E-sport ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายกสมาคมมวยปลํ้าแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย คลังจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชมการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล ณ อาคารกันทรารมย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2