เป็นประธานในกิจกรรมงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2565 “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2565 “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” ตอน สืบราชมรรครา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นการแสดงละครเล่าเรื่องตำนานการสร้างเมืองในอดีตที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชนสี่เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
– พิธีบวงสรวงการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2565 เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ของชาวจังหวัดศรีสะเกษ
– พิธีเปิดงานมหกรรมรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย
(1) การจัดแสดงสาธิต รากวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จาก 22 อำเภอ
(2) การสาธิต จำลองพิธีกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก 22 อำเภอ
(3) การแสดงวงดนตรี จากสถานศึกษา และเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน
(4) การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 รายการ ได้แก่ การประกวดทำพานบายศรี การประกวดร้อยมาลัยกร การประกวดแส่วผ้า การประกวดเดี่ยวแคน และการประกวดหมอลำกลอน
– พิธีเปิดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผ้าทอเบญจศรี ของใช้ เครื่องประดับ อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร
– พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ศิลปินนักวาดภาพที่ร่วมส่งผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อจัดแสดงโชว์นิทรรศการภาพวาดเขียน ในงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไท ประจำปี 2565
– พิธีเปิดบ้านชุมชนวิถีพื้นเมือง 4 เผ่า อัตลักษณ์ชาวจังหวัดศรีสะเกษ (เยอ ลาว เขมร ส่วย/กูย)
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด อัยการจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานหอการค้าจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2