ตรวจติดตามการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ชนิดกีฬาประเภท หมากล้อม

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ชนิดกีฬาประเภท หมากล้อม โดยมีนายสุระภี ผกาพันธ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษและคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ซึ่งการแข่งขันกีฬาประเภทหมากล้อมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2