เปิดกีฬาแห่งชาติประเภทลีลาศ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ประเภทลีลาศ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกีฬาแห่งชาติประเภทลีลาศ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ประเภทลีลาศ มีตัวแทนนักกีฬาลีลาศเข้าร่วมแข่งขันจาก 19 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สงขลา ตรัง ปัตตานี ลำปาง เพชรบูรณ์ นครราชสีมา หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ สำหรับห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จะเป็นสนามจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ โดยดำเนินการแข่งขัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2565
ในการนี้นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประธานชมรมกีฬาลีลาศอาวุโสจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับตัวแทนนักกีฬาและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2