ประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ “

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ ” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินการจัดการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยมีผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้อง 7201 อาคารพัชรกิตติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2