ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
การประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญ อาทิ การแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน พร้อมกับติดตามกรณีการแก้ไขปัญหาของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนดังกล่าวและมอบนโยบายสั่งการหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ
โดยมี ผู้แทนรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ ผู้แทนป้องกันจังหวัด โครงการชลประทานศรีสะเกษ และผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2