ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทเซปักตะกร้อและตะกร้อชายหาด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทเซปักตะกร้อและตะกร้อชายหาด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนสมาคมเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย ผู้แทนชมรมเซปักตะกร้อจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชมการแข่งขัน ณ อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2