ประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

วันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้

 1. การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) • การควบคุมโรคและสอบสวนโรค การตรวจ ATK ให้นักกีฬาและผู้เดินทางมายังจังหวัดศรีสะเกษตรวจคัดกรองทุกคน มีจุดให้บริการทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ เกาะกลางน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผลการติดเชื้อ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2565 จำนวน 18 ราย จากผู้ตรวจทั้งหมด 2,409 ราย
  • ไม่มีอาการ/มีอาการเล็กน้อย เข้า CI โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
  • มีอาการมากได้ส่งตัวเพื่อไปรักษาตัว ณ ภูมิลำเนา เรียบร้อยแล้ว
   • การบริหารจัดการรับส่งผู้ติดเชื้อระหว่างจุดตรวจ โรงพยาบาล และที่พักคอยให้มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
   • ขอความร่วมมือทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด
 2. การขนส่งภายในจังหวัดเป็นไปด้วยดี
 3. ที่พักของนักกีฬาสามารถบริหารจัดการได้ดี โดยทางจังหวัดจะประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลเรื่องน้ำดื่มให้เพียงพอ
 4. การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอาชญากรรม และการจราจรสามารถดำเนินการผ่านไปด้วยดี ได้เน้นย้ำให้สายตรวจออกตรวจในพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกแก่แขกผู้เดินทางอย่างต่อเนื่อง
 5. การเฝ้าระวังผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคและเป็นไปตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
 6. การจำหน่ายสินค้า OTOP มียอดจำหน่ายในวัน 5 มี.ค.65 เป็นเงิน 129,470 บาท
  ปัญหาขายได้น้อย เพราะพื้นที่กางเต็นท์ขายของห่างไกลทางสัญจรของลูกค้า อากาศร้อน อบอ้าว
  ข้อเสนอ บริหารพื้นที่จำหน่ายให้เอื้อต่อการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแก่นักกีฬาและผู้เดินทาง รวมทั้งขอให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคูปองของนักกีฬา (นักกีฬาเอาคูปองมาซื้อสินค้า OTOP ได้)
  โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2