ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา

วันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ในโอกาสศึกษาดูงานและร่วมสังเกตการณ์การจัดการแช่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
โดยการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีการจัดกิจกรรม
1. โครงการแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยโลก ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์ (CCC) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการมอบเครื่องไฮโฟล์ออกซิเจนให้โรงพยาบาลนำ้เกลี้ยง โรงพยาบาลยางชุมน้อย และโรงพยาบาลวังหิน
2. โครงการคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมปลูกป่า บริเวณสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 1ไน่ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผอ.สนง.กกท.ศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2