ร่วมรายการ “ผู้ว่ามาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่ามาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
1. พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ , สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ
3. ภารกิจสำคัญประจำสัปดาห์
– พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
– พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
– พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๕
– พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “ศรีสะเกษเกมส์ ” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ
– พิธีเปิดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕ แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal สนามที่ ๒ (การแข่งขันจักรยานประเภทถนนไทม์ไทรอัล)
– กิจกรรมการรณรงค์การทำเครื่องหมายจราจร(ทาสีทางข้ามม้าลาย) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ “Kick off ปฏิบัติการ ๒๓๙ ศรีสะเกษ ลดเจ็บลดตายขับขี่ปลอดภัย ๓๖๕ วัน”
– กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
– พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๗ “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “นครลำดวนเกมส์”
– พิธีเปิดพื้นที่งานศิลปะ บริเวณลานต้นโพธิ์หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่แสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยว สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ
– พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส”เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน ๕ หลัง
– สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๕
1) วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2) วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
3) วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2