ตรวจติดตามการเตรียมการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการเตรียมการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งการเตรียมการอัญเชิญไฟพระฤกษ์เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รักษาราชการแทนจ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจติดตาม ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2