เป็นประธานพิธี “นุ่งผ้าไทยปลูกดอกไม้สนับสนุนศรีสะเกษเกมส์” เป็นกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีสะเกษ

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี “นุ่งผ้าไทยปลูกดอกไม้สนับสนุนศรีสะเกษเกมส์” เป็นกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัยต่อการเข้ามารับบริการ ทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนในห้วงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ที่จังหวัดศรีสะเกษ การดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2