ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 47316
เลขที่ดิน 7 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ รายนางสุหัส สีสัจจา
2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส. 3 ก.) เลขที่ 3691 เลขที่ดิน 534 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส. 3 ก.) เลขที่ 3592 เลขที่ดิน 535 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รายดาบตำรวจวีระ ทองทวี
โดยมี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ชั้น 2

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2