ประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมการติดตามและการอำนวยการการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาที่ได้รับมอบหมาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมการติดตามและการอำนวยการการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาที่ได้รับมอบหมาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นที่ประทับใจแก่นักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ที่จะถึงนี้
การประชุมดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี หัวหน้าส่วนในกระทรวงการคลังจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2