ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ ร้านกาแฟ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ อาทิ

  • การรับรองแขกพิเศษ (VIP/VVIP)
  • การจัดเตรียมของที่ระลึก/อาหารว่าง
  • การแต่งกายของทีมปฏิคม
  • ข้อมูลสำคัญที่ฝ่ายปฏิคมต้องทราบ เช่น กำหนดการแข่งขัน สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด เป็นต้น
  • การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าของเจ้าหน้าที่
  • แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ในการต้อนรับและดูแลแขกพิเศษ (VIP)
    โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และคณะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทน กกท ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมครั้งนี้
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2