เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานส่วนราชการประจำจังหวัด ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมมือร่วมใจกันปรับภูมิทัศน์ดังกล่าว ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2