บรรยายพิเศษและร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายพิเศษและร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 10 กรณีพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว – กัมพูชา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ การจัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2