พิธีเปิดพื้นที่งานศิลปะ “ภาพสีสันและความงามทางศิลปวัฒนธรรม 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิดา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการพิธีเปิดพื้นที่งานศิลปะ “ภาพสีสันและความงามทางศิลปวัฒนธรรม 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ขนาด 84×6 เมตร บริเวณลานต้นโพธิ์หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ในรูปแบบ ภาพจิตรกรรมสตรีทอาร์ท 3 มิติ นำเสนอเรื่องราวของความงามทางเอกลักษณ์และวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่แสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยว สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ เช่น เกาะกลางน้ำ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ผามออีแดง สะพานดำ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ดอกลำดวน ลวดลายแส่วผ้า รังสรรค์ผลงานโดย ดร.สีหนาท ลอบมณี อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะศิลปินในจังหวัดศรีสะเกษ อีกทั้งได้มีคณะทำงานเพื่อดูแลฟื้นฟูต้นโพธิ์อายุกว่า 250 ปี อันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษมาช้านาน โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะศิลปินจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานต้นโพธิ์หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2