พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 07.39 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้บ้านเมืองและการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารหน่วยงานหลักในจังหวัดศรีสะเกษร่วมทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่สำคัญจำนวน 9 แห่ง
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และศาลหลักเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2