ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 (เป็นการส่วนพระองค์)
โดยมี พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ศรีสะเกษ รองปลัด อบจ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอราษีไศล นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอราษีไศล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนราษีไศล และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2