หารือข้อราชการร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดและเจ้าหน้าที่

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือข้อราชการร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1. การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2. การมอบหมายภารกิจของผู้บริหารและหน่วยงานในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
3. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระสำคัญของจังหวัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนจ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด เสมียนตราจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานจังหวัด เข้าร่วมหารือ ณ ห้องห้วยศาลา สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2