พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.09 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินพิธีการและกิจกรรม ประกอบด้วย
– อัญเชิญไฟพระฤกษ์ไปประดิษฐาน บนหอขวัญเมืองศรี
– พิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ ชมการแสดง 5 ชุด ประกอบด้วย
1)การแสดงสู่ขวัญบ้านบายศรีเมือง รุ่งเรืองเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง และ อ.พยุห์
2)การแสดงกลองตุ้ม อ.กันทรารมย์
3)การแสดง To Be Number One โรงเรียนสตรีสิริเกศ
4)การแสดงศิลปวัฒนธรรม ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
5)การแสดงศรีพฤทเธศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
– อัญเชิญไฟพระฤกษ์ไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ในห้วงระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ขบวนไฟพระฤกษ์เคลื่อนจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเฉลิมฉลองโดยมีริ้วขบวนแห่ไปยังอำเภอต่าง ๆ และหยุดพักจัดกิจกรรม ในอำเภอหลัก 4 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอราษีไศล และเคลื่อนขบวนมาประดิษฐานที่หอขวัญเมืองศรี สวนสาธารณะกุดหวาย เพื่อจัดพิธีเฉลิมฉลองและนำไปประดิษฐานที่ศาลากลางจังหวัดจนถึงห้วงพิธีเปิดการแข่งขัน จากนั้นจะอัญเชิญไฟพระฤกษ์ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายประกอบ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายเทอดพงศ์ จามน้อยพรหม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธี ณ สวนสาธารณะกุดหวาย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2