ประชุมเครือข่าย ศปถ.อำเภอ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษ ขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเครือข่าย ศปถ.อำเภอ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษ ขับขี่ปลอดภัย ในที่ประชุมได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษประเด็นวาระ 365 วันศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัยผลการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการ Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ ผลการดำเนินงานของเครือข่าย ศปถ.อำเภอ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอขุขันธ์ และได้มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาจากภาคียุทธศาสตร์ 5 E
โดยมีนายอำเภอขุขันธ์ นายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้า Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอขุนหาญ ผู้แทนายอำเภอไพรบึง ผู้แทนนายเบญจลักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไกรภักดี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2