ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม สถานที่ จัดพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นาย สำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม สถานที่ จัดพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ซึ่งจะมีพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติดังกล่าว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เวลา 18.09 น ณ สวนสาธารณะกุดหวายอนุสรณ์ 239 ปีจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีป้องกันจังหวัด รักษาราชการแทนจ่าจังหวัด เจ้าพนักงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2