พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลี สนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลี สนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 มีพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมีผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้าราชการและจิตอาสาร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามพระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2