พิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่ พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2565 ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่ พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2565 ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนหน่วยงานราชกการร่วมพิธี อาทิ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพื้นที่สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ฯลฯ และจิตอาสา ร่วมพิธีครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2