พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติรางวัล “คนดีศรีสะเกษ” ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติรางวัล “คนดีศรีสะเกษ” ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมให้บุคคล องค์กร ทำความดีและเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม โดยมีพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ณ วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะกษ ทั้งนี้ การจัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2