พิธีถวายภัตตาหารเพล พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้นประโยค 1 – 2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 ของวัดที่เป็นสนามสอบเพื่อรับภัตตาหารเพล พระราชทาน สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ มีสนามสอบ 2 แห่งคือ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง จำนวน 224 รูป และวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง จำนวน 258 รูป อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พลังงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชน ร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2