เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม หยุดความสูญเสีย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย “Kick off ปฏิบัติการ 239 ศรีสะเกษ ลดเจ็บลดตายขับขี่ปลอดภัย 365 วัน”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม หยุดความสูญเสีย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย “Kick off ปฏิบัติการ 239 ศรีสะเกษ ลดเจ็บลดตายขับขี่ปลอดภัย 365 วัน” ปรับปรุงทางข้าม – ทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน และประชาชน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนแกด ถนนทางหลวงชนบท (ศก.3015)
โดยมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนแกด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2