พิธีมอบ เกียรติบัตรและปิดโครงการการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบ เกียรติบัตรและปิดโครงการการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษได้นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จำนวน 54 คน โดยเข้ารับการฝึกอบรม ฯระหว่างวันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรประจำหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 54 คน
โดยมี ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผบ.เรือนจำจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2