ประชุมติดตามเสริมพลังการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดการประชุมติดตามเสริมพลังการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านงานบุญประเพณีปลอดเหล้าและกระบวนการช่วยผู้ติดสุราโดยพลังชุมชน ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การจัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2