ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2565
– การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
– พิธีพระราชทานไฟพระฤกษ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
– พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์จากสถานีรถไฟศรีสะเกษ แห่ด้วยริ้วขบวนเกียรติยศ เพื่อไปประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
– กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ
– การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ
– ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดศรีสะเกษ และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
– นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและรับฟังการบริหารจัดการ การเรียนการสอนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
– กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
– กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม หยุดความสูญเสีย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย “Kick off ปฏิบัติการ 239 ศรีสะเกษ ลดเจ็บลดตายขับขี่ปลอดภัย 365 วัน”
– กิจกรรมงานประสัมพันธ์ “ปั่นห่วงใย เที่ยวชมไพร ไปปัดดอก”
-การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2