ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 พร้อมด้วย ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่และผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้การจัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2