พิธีเปิดกิจกรรมค่ายผู้สูงวัยหัวใจติดดาว ภายใต้ธีมงาน “เรียนรู้วัฒนธรรม ลือร่ำหอมแดง แต่งชุดไทยใส่บาตร กราบไหว้สักการะพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายผู้สูงวัยหัวใจติดดาว ภายใต้ธีมงาน “เรียนรู้วัฒนธรรม ลือร่ำหอมแดง แต่งชุดไทยใส่บาตร กราบไหว้สักการะพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอวังหิน ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน วัดศรีห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เทศบาลตำบลสลกบาตร ชมรมรำวง 3 ส เพื่อสุขภาพขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และชุมชนบ้านศรีนคร ดวนใหญ่ อำเภอวังหิน ณ ลานวัฒนธรรมบ้านดวนใหญ่ หมู่ 16 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย มิติสังคมทักษะชีวิตบูรณาการกับมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสุขภาพ เพื่อมุ่งสร้างสังคมสูงอายุกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตนเองได้ ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้ง กาย จิตและสมอง ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตใจ และสมองของผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยาวนานที่สุด การจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2