ประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีคุณูปการยิ่งใหญ่แก่ชาติบ้านเมือง ทรงพระปรีชาสามารถเชี่ยวชาญในศาสตร์ และศิลป์หลากหลาย อย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งยัง ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2