ประชุมหารือการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน กรณีการร้องเรียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 – 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน กรณีการร้องเรียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กรณีสมาคมฯ ค้างจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แก่ราษฎรจำนวนมากทำให้ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบ ซึ่งทางกลุ่มผู้ร้องประสงค์จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ป้องกันจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2