ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้ง 2/2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้ง 2/2565 การประชุมได้รายงานและพิจารณามีความเห็นในเรื่องสรุปสถานการณ์แนวโน้มยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การขับเคลื่อนวาระจังหวัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปี 2565 ผลการดำเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องตามมาตรการและแผนงาน มาตรการป้องกันยาเสพติด มาตราการบำบัดรักษายาเสพติด ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2