ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหมตามโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหมตามโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ”
​สำหรับงานส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ เนื่องด้วยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีนโยบายตอบรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อใช้พัฒนากลุ่ม และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายขายแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร กล่าวรายงานฯ มีเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอห้วยทับทัน ผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2