ประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ร่วมกับ พล.อ.ท. พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ และคณะส่วนล่วงหน้าตรวจพื้นที่รับเสด็จ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอราษีไศล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนราษีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2