เปิดศูนย์การเรียนรู้วัดป่าโนนกุดหล่มและร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำปี 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้วัดป่าโนนกุดหล่มและร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำปี 2565 โดยมีภิกษุ สามเณร อุบาษก อุบาสิกา นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2