พิธีรับรางวัลยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรับรางวัลยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาด ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยแสดงความชื่นชม และยินดีกับผู้ได้รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ได้สร้างความภูมิใจให้กับจังหวัดศรีสะเกษของเรา ทั้งยุวกาชาดดีเด่นและชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น และชมพิธีเดินสวนสนาม หน้า – เดิน ของเหล่ายุวกาชาด พร้อมเป็นประธานมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ร่วมเดินสวนสนามครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2