กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม หยุดความสูญเสีย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย “Kick off ปฏิบัติการ 239 ศรีสะเกษ ลดเจ็บลดตายขับขี่ปลอดภัย 365 วัน”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม หยุดความสูญเสีย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย “Kick off ปฏิบัติการ 239 ศรีสะเกษ ลดเจ็บลดตายขับขี่ปลอดภัย 365 วัน” ดังนี้
1. เพื่อรณรงค์การสร้างการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร
2. เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขด้านกายภาพของถนนในระดับพื้นที่ รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟเตือนให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่างๆ
3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ใช้ความระมัดระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1, 2 ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณหน้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ถนนทองมาก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2