ประชุมการเตรียมความพร้อม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดจน รับการรับทราบปัญหา และอุปสรรค ในการเตรียมงาน และการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนพรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2