ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และร่วมพิธีฉลองอุโบสถ ยกช่อฟ้า

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และร่วมพิธีฉลองอุโบสถ ยกช่อฟ้า พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดป่าใหญ่สามัคคีธรรม ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การจัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2