ประชุมทบทวนแผนถวายความปลอดภัยฯและรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานต่างๆ ในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมทบทวนแผนถวายความปลอดภัยฯและรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานต่างๆ ในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีพ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ รอง ผบ.มทบ.25/รอง ผอ.กอร.รปภ.ฯ เป็นประธานการประชุม ณ กอร.ถปภ. อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2